{{titulo}}

NOMBRRE RUTA DIRECCIÓN CONTACTO
{{x.nombre}} {{x.ruta}} {{x.direccion}} {{x.contacto}}
DESCRIPCIÓN RUTA FECHA MONTO STATUS
{{x.descripcion}} {{x.ruta}} {{x.fecha}} {{x.monto}} {{x.status}}
Total Gastado: {{total}}
RUTA FECHA MONTO COBRADO MONTO GASTADO MONTO PRESTADO MONTO EN CAJA
{{x.ruta}} {{x.fecha}} {{x.montocobrado}} {{x.montogastado}} {{x.montoprestado}} {{x.montocaja}}
RUTA DE ORIGEN MONTO RUTA FINAL FECHA
{{x.rutaorigen}} {{x.monto}} {{x.rutafinal}} {{x.fecha}}
NOMBRE MONTO FECHA
{{x.nombre}} {{x.monto}} {{x.fecha}}
FECHA RUTA NOTA MONTO
{{x.fecha}} {{x.ruta}} {{x.nota}} {{x.monto}}